Wat is antroposofie? 

van Rudolf Steiner

Antroposofie is een wereldbeschouwing die de geestelijke wereld reëel neemt. Ze geeft een beschrijving van deze wereld en reikt handvatten aan om in onze (fysiek zichtbare) wereld praktisch te werken. De mens kan zich opwerken naar deze hogere werelden en gelijktijdig volledig dienstbaar zijn aan de ontwikkeling van de aarde en mensheid.

De antroposofie is aan het begin van de 20e eeuw door Rudolf Steiner ontwikkeld en sindsdien door vele anderen uitgebouwd. Vanuit de antroposofie zijn o.a. de vrije scholen ontstaan, de biologisch dynamische landbouw, artsen praktijken en zorg centra. Ook vele kunstenaars en wetenschappers laten zich er door inspireren.

De antroposofie is niet een geloof, sekte of pseudowetenschap. Steiner hechtte er bijvoorbeeld zeer aan dat niets wat hij zei op autoriteit aangenomen moest worden, maar dat alles zelf onderzocht en aan het werkelijke leven getoetst moet worden.

Rudolf Steiner was overtuigd dat de antroposofie een wetenschap is. Een - in de ware zin van het woord - geesteswetenschap; namelijk een wetenschap van de geest. Hij heeft daar de grondslag voor gelegd in zijn werken 'Waarnemen en denken' en de 'Filosofie van de Vrijheid'. Een filosofisch grondwerk dat handelt over de grenzen van het kennen. Of beter gezegd, het doorbreken van deze grenzen.

Kennen of geloven?

In onze tijd heerst de opvatting dat we een geestelijke wereld niet kunnen kennen, maar alleen kunnen geloven, of ervaren. Die mening is gebaseerd op het idee dat alleen waar is wat wij met onze fysieke ogen en oren kunnen waarnemen. Wat we kunnen meten, wegen en tellen. Innerlijk beleven mensen heel andere waarheden, maar deze kunnen eenmaal niet 'bewezen' worden. Zo is de scheiding geaccepteerd tussen geloof en wetenschap.

Echter, een geestelijke wereld kunnen we ook alleen waarnemen met geestelijke waarnemingsorganen. Deze zijn te ontwikkelen. In elk mens sluimeren deze organen die tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.
Vervolgens kunnen de bovenzinnelijke waarnemingen evenals onze gewone zintuiglijke waarnemingen, met het gezonde denken begrepen en inzichtelijk gemaakt worden. Dat is wat de antroposofie doet.

Alles is dus gefundeerd op een vertrouwen (en dus scholing) van het eigen waarnemen en denken. Niet op geloof, dogma of verering.

Ivar Römer

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024