Rudolf Steiner 

(1861-1925)

Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie. Hij leefde van 1861 tot 1925.

Zijn werken en ideeën vormen de inspiratie voor de mensen die in de antroposofische werkgebieden, het onderwijs etc., zoals vermeld op deze website staan, werkzaam zijn.
Rudolf Steiner was een modern ingewijde. Dat wel zeggen, hij kon schouwen in de geestelijke wereld, maar had zich eveneens geschoold in de natuurwetenschap en bewoog zich in alle lagen en kringen van het maatschappelijk leven om deze nieuwe impulsen te geven met een geestelijke richting.

De antroposofie is een wereldbeschouwing die het bestaan van een geestelijke wereld zeer reëel neemt en van daaruit probeert het leven vorm te geven. Ze wil met nadruk de wereld niet ontvluchten, niet zweverig zijn, maar juist vanuit een gezond verstand streven naar inzicht de wereld omvormen en in goede zin vooruit helpen.

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024