Enthousiast ondernemend koppel gezocht 

Keinschalige antroposofische woonzorg voor mensen met dementie.

Voor een initiatief in het Noorden van ons land (Groningen, Friesland en Drenthe) voor Kleinschalig Andere Woonzorg (KAW) wordt een enthousiast ondernemend koppel gezocht.

Een initiatiefgroep werkt aan het opzetten van een kleinschalig antroposofische woonvorm voor 16 bewoners met dementie met indicatie ZZP 5 (evt 7). De zorg wordt bekostigd middels het persoonsgebonden budget (PGB). De woon en verblijf, de servicekosten, voeding en was worden betaald vanuit eigen middelen zoals AOW en pensioen. Sinds november 2016 is gewerkt aan een ondernemingsplan.
Om dit initiatief verder te ontwikkelen, zoeken wij een ondernemend stel, waarvan één van beide een BIG registratie heeft en opleiding niveau 5 verpleegkundige (HBOV of A/MBOV met aan vullende HBO opleiding).

Jullie wonen, met evt. kinderen, in het woonzorghuis in een eigen eenheid en coördineren de zorg voor de bewoners. Jullie leiden dit initiatief samen en doen dit vanuit een antroposofische visie. De visie van waaruit we werken heeft als basis dat elk mens een zich ontwikkelend wezen is. Zo ook de mens met dementie. Hierbij zijn een sociaal, ritmisch en kunstzinnig woonklimaat belangrijk.

Jullie zijn verantwoordelijk voor alles wat met de bewoners te maken heeft, medisch en huishoudelijk, de pr, en evt. aannemen van het benodigde personeel. De initiatiefgroep geeft jullie ondersteuning hierbij.

Belangrijke eigenschappen:

- BIG geregistreerd (één van beide) en HBO-V
- Ervaring in de ouderenzorg / dementiezorg
- Bereid om te wonen in het initiatief
- Ondernemend en initiatiefrijk
- Leidinggevende ervaring
- Stabiele relatie

Mocht je interesse gewekt zijn en je wilt meer weten over dit initiatief, dan ben je van harte uitgenodigd om contact op te nemen met:

Marja van Boeschoten:
06 25266408
Marjavanboeschoten7@gmail.com

of Pauli van Engelen
050-5735639
paulivanengelen@hetnet.nl

De initiatiefgroep KAW.

Overige deelnemers initiatiefgroep KAW:
Jan Pieter van der Steen, Ruurd de Jong, Wilma Kuper, Wil Jurna, Peter van den Bosch.

[19 juni 2017]

reagerenReageren, klik hier...


Novalis Atelier 

Een nieuw initiatief is begonnen in Winsum

Het Novalis Atelier, werkplaats voor spirituele ontwikkeling vanuit antroposofie

Novalis was een van de lichtende voorbodes van de Michaelstroming. Voor het spiritualiseren van de wereld is het nodig om zowel spirituele gedachtes te vormen als het leven zelf om te vormen in de eigen ziel of in de omgeving.

Novalis atelier wil een werkplaats zijn waar deze dingen geoefend worden. Het verkrijgen van sprirituele kennis en vaardigheden.

Kijk op de website voor het cursusaanbod en meer info:

website: Novalis atelier
Facebook: www.facebook.com/novalisatelier
mobile: 06-53340235

[29 september 2016]

reagerenReageren, klik hier...


Michael bijeenkomst in Groningen 

.

Hartedenken

Hoe verhoudt de intelligentie zich tot het harte denken. Wat is dat precies? En hoe praktiseren we dat?

De volmaakte mens

In bijvoorbeeld het vpro programma 'de volmaakte mens' werd een beeld van de mens getoond als louter fysiek wezen waar geboorte en babys te designen zijn, ziekte en dood uitgebannen wil worden, de mens geen eigen-ik heeft en denken en herinneren uiteindelijk door computers beter gedaan kan worden.

In de centrale grondsteenspreuk uit de antroposofie zien we een heel ander mensbeeld verschijnen waar deze thema's totaal anders belicht worden. Daar licht een spirituele mens op, hecht verbonden met een goddelijke wereld onze aarde en de kosmos.

We willen met elkaar in gesprek komen over enkele van deze themas uit de grondsteenspreuk waar het eigen-ik centraal staat in relatie tot de geestelijke realiteit waarin we leven.

Kunnen we op deze avond vanuit ons eigen hart een mensbeeld neerzetten en opdragen aan Michael?

Georganiseerd door 'de Brug' in Groningen. - Zie voor meer info de bijlage.

uitnodiging michael bijeenkomst 29 september ....pdf

[15 september 2015]

reagerenReageren, klik hier...


Op zoek naar de nieuwe mysteriŽn 

Michaëlsbijeenkomst, georganiseerd door initiatiefgroef De Brug.

Aan het begin van de 20e eeuw bracht Rudolf Steiner de antroposofie in de wereld. Een poging om de aarde een spirituele impuls te geven, verbonden met het denken, het hart en het handelen.

29 september is de dag van de aartsengel Michael, de huidige tijdgeest. Hoe kunnen we in onze tijd bijdragen aan de noodzakelijke spiritualisering van de wereld?

Tijdens de kerstconferentie in 1923 werden de nieuwe mysteriën gegrondvest. Er werd een begin gemaakt met een genezende impuls voor de wereld. Wat houdt dat nu in? Welke beelden hebben we hierover? Hoe kunnen we begrijpen wat deze mysteriën zijn? Hoe kunnen we er vanuit leven en werken? Dat zijn vragen die we op deze bijeenkomst met elkaar willen bespreken.

Ivar Römer houdt een inleiding over het thema. Zie voor meer info het bijgevoegde programma. U bent van harte uitgenodigd. (Wel even aanmelden graag).

uitnodiging michaels bijeenkomst maandag 29 s....pdf

de nieuwe mysterien affiche.pdf

Contact en opgave:

- Carella van den Berg: lochnaar@gmail.com 06 – 23 58 36 62

- Ivar Römer: ivar.romer@gmail.com 06 – 53 34 02 35

[8 september 2014]

reagerenReageren, klik hier...


 « 123 »