Boerderijschool 

De boerderijschool in Zijldijk is een tweeklassige basisschool op antroposofische grondslag. De grondgedachte van de school is dat het kind zich ontwikkelt in zijn gehele menszijn en de natuur deel uitmaakt van de leeromgeving. Kunstzinnige, cognitieve en ambachtelijke vakken zijn evenredig over de schooluren verdeeld. De school is in principe voor alle kinderen toegankelijk, onafhankelijk hun achtergronden en niveaus.

De Boerderijschool is ontstaan in 1991. In de loop der jaren groeide het inzicht dat het bij elkaar zijn van kinderen met zeer uiteenlopende kwaliteiten vruchtbaar en heilzaam werkt. Leren omgaan met elkaar geeft kinderen een enorme stimulans op weg naar een harmonieuze ontwikkeling. De school wordt niet van overheidswege gesubsidieerd. Ouders en leerkrachten zetten zich in om het onderwijs mogelijk te maken. De opzet van de Boerderijschool is kleinschalig waardoor aan de individuele ontwikkelingsvragen van de kinderen veel aandacht kan worden gegeven.

De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur. De omgeving van de boerderij biedt de mogelijkheid met de kinderen in de natuur te werken.
Voor kinderen met een psychiatrische aandoening of beperking, kinderen met een psychosociale problematiek en voor kinderen met een verstandelijke handicap biedt de school ondersteunende begeleiding. Het doel daarvan is de zelfredzaamheid van de kinderen en hun integratie in de maatschappij te bevorderen.
In de praktijk van de school gaat het om activiteiten die de structurering van het dagelijks leven ondersteunen en de socialisering stimuleren. De meeste ondersteunende activiteiten vinden om die reden plaats in groepsverband. De kleinschaligheid van de school garandeert tegelijkertijd sterk individueel gerichte ondersteuning. De activiteiten zijn van drieërlei aard:


Contact
A. Kotterer
Oosterhuizerweg 3
9915 TC 't Zandt
: 0596 581348 (0596-581347)
:
: www.deboerderijschool.nl

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024