Vrije hogeschool voor geesteswetenschap 

Klassenuur

In 1924 is het begin gemaakt met wat je zou kunnen noemen een antroposofische universiteit. Een vrije hogeschool voor geestes-wetenschap. Verschillende afdelingen zijn in het leven geroepen. Ook in Nederland zijn daar mensen in actief. In de hogeschool wordt onderzoek verricht. Het opnemen en de studie van de antroposofie, wat binnen de antroposofische vereniging beoefend wordt, is daar het voortraject van.

De verschillende secties van de hogeschool hebben elk hun eigen onderzoeksterrein. (Bijvoorbeeld de landbouw, de kunsten, wetenschap en de medische sectie). Er is ook een algemene sectie. Binnen dat kader worden de zogenaamde klasse-uren gehouden. Dat is een reeks van 19 uren waarin een weg beschreven wordt hoe de mens de drempel van onze wereld overschrijdt, de geestelijke wereld binnentreedt, en wat zijn ervaringen daar zijn. Deze weg is gegeven middels 19 meditaties. Tijdens de klasse uren staan deze meditaties centraal en worden toegelicht.
Voor meer informatie over de vrije hogeschool zie de website van de landelijke antroposofische vereniging: antroposofische vereniging/vrije hogeschool

De klasse-uren vinden in Groningen eens per maand plaats. In september 2016 wordt weer begonnen met het eerste van de 19 uren. De uren vinden plaats op elke 2e zondag van de maand in Ilmarinen. Kornalijnlaan 3 in Groningen

Denkt u erover de uren te bezoeken, neem dan contact op met:

Contact:
Inge Haagsma
050 3095477

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2019