Esoterische Cyclus 

Groningen

Binnen de Vrije Hogeschool voor Geestseswetenschap worden esoterische uren gehouden. Een reeks van 19 uren waar beschreven wordt hoe de mens de drempel van onze wereld overschrijdt en de geestelijke wereld binnentreedt. In januari 2023 begint er een nieuwe ronde van de cyclus. Dat is een goed moment om in te stappen voor een ieder die wil gaan deelnemen aan deze uren.

In de esoterische cyclus gaat het om meditatie inhoud. Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat innerlijke scholing en meditatie kracht geeft om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan. Vanuit de antroposofie wordt een weg geboden door 19 meditatie spreuken. Iedere maand staat een volgende spreuk centraal en deze wordt toegelicht tijdens de bijeenkomst. In de tussenliggende tijd kun je zelf op je eigen manier omgaan met de spreuk. Lezend, overdenkend, mediterend.

Door de spreuken heen wordt een innerlijke weg beschreven vanuit de aardse wereld, waar de natuur de mens omringt tot in de geestelijke wereld waar hij zijn ware wezen moet zoeken. Het esoterische houdt in dat het geen weg is van studie en kennis, maar van beleven en innerlijk oefenend ervaren.

Na een eerste ronde van 19 bijeenkomsten die twee jaar beslaat begin je als deelnemer van voren af aan. Want de herhaling werkt het sterkst in het gebied van de meditatie. Dan kan de beleving van de inhoud leiden tot een (subtiele) innerlijke waarnemingskracht voor de geestelijke werkelijkheid. Iedereen die enigszins vertrouwd is met de antroposofie en er een persoonlijke verhouding toe heeft, kan deelnemen aan de esoterische cyclus. De algemene regel is dat je twee jaar lid bent van de Antroposofische vereniging, hoewel daar ook een uitzondering mogelijk is.

Er vindt een gesprek plaats met Lector Inge Haagsma en dat gesprek vormt een bezinningsmoment voor als je wilt gaan deelnemen. Het besluit hiertoe houdt in dat je lid wordt van de Vrije Hogeschool. Dat vraagt een persoonlijke verbondenheid met de antroposofie en je er verantwoordelijk voor voelen in leven en werk.

De bijeenkomsten van de esoterische cyclus (de klassenuren) vinden plaats in het Parcivalcollege, Merwedestraat 98 in Groningen. In principe iedere tweede zondag van de maand van 10.30 tot ca. 11.30. Een nieuwe ronde begint in januari 2023 met de nieuwe lector Harmen Meesterberends.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak bel of mail Inge Haagsma
06 10738953

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024