Margje Vos 

Praktijk voor Psychosynthese en Biografische Coaching

Vroeg of laat ontstaan bij veel mensen vragen over de zin van het leven. Vragen als: ‘wat drijft mij voort? Wat vind ik belangrijk? Wat doe ik op deze aardbol. Wat bezielt mij, wat is de zin van mijn bestaan?'

In het biografiewerk staat de menselijke levensloop centraal. Het wil ruimte maken voor datgene wat aandacht vraagt en zich in jou ontwikkelen wil. Biografisch Werken is geen therapie maar eerder preventief en perspectief verbredend.

Het werken aan je biografie geeft inzicht in je drijfveren, kwaliteiten en mogelijkheden. Om zo je verborgen talenten tot expressie te brengen. Het creëert ruimte en scheppende kracht om oude patronen en opvattingen over 'wie je bent' of 'zou moeten zijn' los te laten.

Biografische coaching stimuleert de regisseur of dirigent in jezelf, om je heft in eigen handen te nemen en je levenslot beter te leren kennen. Het doet een appèl aan de mogelijkheden om zelf sturend in je leven, je werk en relaties te staan.

De voedingsbodem van het biografiewerk is ondermeer de antroposofie. Er wordt gewerkt vanuit een visie waar de mens gezien wordt als één geheel, bestaande uit lichaam, ziel en geest. De mens die beschikking heeft over een vrije wil en burger is van twee werelden.

Contact:
Thesingerweg 1,
Bedum
050 3010867

www.margjevos.nl

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024