Ilmarinen 

heilpedagogisch centrum in Groningen

lmarinen is een centrum voor zorg, begeleiding en wonen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap.

Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofie. De zorg die wij leveren voor kinderen noemen we heilpedagogie en voor volwassenen sociaaltherapie. Hierin staat niet de handicap centraal, maar de persoonlijkheid. Het gaat er niet om wat iemand niet kan, maar om wie hij of zij is.

Ilmarinen ontleent zijn naam aan de smid uit het Finse heldenepos Kalevala:

“Ilmarinen nu, de smeder
hij de eeuwige hamer meester
hij de eeuwige hamer meester
smeedt met welgerichte slagen
klopt gezwind met sterke hamer
smeedt met ware kunst de Sampo
dat hij meel maalt aan één zijde
dat hij zout maalt aan de tweede
munten maalt hij aan de derde”

Ilmarinen bestaat uit een kinderdagcentrum, vier werkplaatsen voor jong-volwassenen, drie woonhuizen en een logeerhuis. Ook biedt Ilmarinen advies en ondersteuning thuis.

050-5773320

www.ilmarinen.nl

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024