Therapeuticum Lemminkäinen 

Antroposofische huisartsen praktijk

Het therapeuticum in Groningen is een centrum voor antroposofische gezondheidszorg. De basis van het therapeuticum wordt gevormd door een huisartsenpraktijk. De praktijk is in haar ruim twintigjarig bestaan uitgegroeid tot ongeveer 4000 patiënten, van wie een aantal één van de artsen als consultatief patiënt raadpleegt.

In het antroposofisch mens- en wereldbeeld staat centraal dat de mens een wezen is dat zich voortdurend ontwikkelt. Op lichamelijk gebied, op het gebied van de ziel en als geestelijk wezen. Deze ontwikkeling beperkt zich niet tot één leven, maar strekt zich uit over meerdere levens, waarbij de geestelijke identiteit (het 'ik') van de mens voortbestaat en het lichaam en de ziel vergankelijk zijn.

Vanuit dit mensbeeld krijgen ziekte en genezing een geheel eigen perspectief. We kunnen ons bijvoorbeeld de vraag stellen welke zin en betekenis hechten wij aan het ziekte- en genezingsproces? Kan hierin ook een ontwikkelingsweg verborgen zitten voor ons 'ik'?

Het streven van de antroposofische geneeskunde is dan ook om aansluiting te vinden bij de ontwikkelingsmogelijkheden die een ziekte kan bieden, en de voorwaarden voor deze ontwikkelingen te vinden en te ondersteunen.
Daarnaast wordt natuurlijk gezocht naar mogelijkheden om de kwaal te verhelpen en het lijden te verlichten.

In die zin is de antroposofische geneeskunde geen alternatief voor de gangbare geneeskunde, maar een verruiming daarvan.
De gangbare reguliere of universitaire geneeskunde vormt dan ook de basis. De artsen en therapeuten zijn lid van erkende beroepsverenigingen.

Adres:
Noorderhaven 30-32
9712 VK Groningen
050 3124052

www.therapeuticumlemminkainen.nl
Patientenkring: www.patientenkringlemminkainen.nl

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024