Rondom het kind 

Tijdschrift

"Tijdschrift voor en door allen die betrokken zijn bij de pedagogie
van 0 tot 7 jaar".

Zo staat het op de voorkant van het tijdschrift Rondom het Kind dat vier keer per jaar verschijnt.

Het blad is gebaseerd op de pedagogie die aansluit op de vrije school en berust op de antroposofie. Het unieke aan dit blad is dat iedereen die iets te vertellen heeft over een lezing, ervaring, achtergronden van en met kinderen in deze leeftijdsgroep er aan kan meewerken. De redactie bestaat uit peuter- en kleuterleidsters die op vrijwillige basis de grote aantallen kopij inzamelen, verwerken en in het blad een plek geven. Wij streven ernaar om over en voor elke doelgroep, kinderopvang, dreumes, peuters, kleuters en hun (mede)opvoeders iets te publiceren.

Ook de feesten die er door het jaar heen zijn komen met achtergronden en de mogelijke wijze van vieren ruim aan bod. Daarnaast staan er altijd versjes, liedjes, verhaaltjes en knutsels in, die in het betreffende seizoen gebruikt kunnen worden en hiermee het feest een extra glans kunnen geven.

Boekbesprekingen en nieuwe interessante web sites vermelden we graag. Elke keer staat er ook een uitgebreide agenda in van alle activiteiten, die voor onze doelgroepen interessant zijn en die plaatsvinden in Nederland en België. Het blad heeft abonnees in binnen- en Buitenland.

Van onze enthousiaste lezers horen we vaak, dat dit blad bij hen niet in de papierbak verdwijnt, maar een plaats krijgt in de boekenkast en als naslagwerk wordt gebruikt. Dit kan omdat het ook na een aantal jaren nog steeds bruikbaar is.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan onder ‘abonnement' en meldt u aan als abonnee!

Kopij:
Kopij kan per e-mail, op CD-Rom, of handgeschreven: maximaal twee A-4-tjes, voorzien van naam, adres en telefoonnummer, gestuurd worden naar het redactie adres. (De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te redigeren en in te korten. Auteurs schrijven op persoonlijke titel).

Uitgave en redactieadres:
Stichting ‘Rondom het Kind'
Wierhuisterweg 27
9968 AN, Pieterburen,
0595 528749
email:
website: www.rondomhetkind.com

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024