Widar 

De vrijeschool, onderbouw

De Vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en didactiek. Wel religieus, maar niet specifiek gebonden aan een geloofsrichting. Kinderen uit alle gezindten kunnen zich bij ons thuisvoelen.

Onze school wil een plek zijn waar de kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen zodat zij later zelf kunnen bouwen aan de samenleving. Kind mogen zijn, om mens te worden, daar geloven wij in.
‘Vrij' betekent in die zin, dat het doel van het onderwijs is dat het kind een eigen individualiteit kan ontwikkelen. Daarnaast betekent ‘vrij' dat wij ons onderwijs op onze eigen manier inrichten. Dit komt tot uiting in ons leerplan. Daarnaast hebben wij ook de kerndoelen die zijn vastgesteld door het ministerie van onderwijs in ons leerplan meegenomen.

Antroposofie als inspiratie
Het pedagogisch denken en handelen in de Vrijeschool vindt zijn uitgangspunt en inspiratie in de antroposofie. De eerste Vrijeschool werd op grond van aanwijzingen van de grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, gesticht in 1919 te Stuttgart. Inmiddels is de Vrijeschoolbeweging uitgegroeid tot een internationale schoolbeweging met honderden scholen.
Hoe belangrijk de antroposofie als inspiratiebron en leidraad ook is, de leerlingen worden niet geconfronteerd met de antroposofie als leerstof.

Hoofd hart handen
'Dit kind is tot jou uit de geestelijke wereld gekomen. Jij mag zijn raadselen helpen oplossen van dag tot dag, van uur tot uur'.
Het kind is hier met een bepaalde opdracht en wij als school willen het kind helpen daarachter te komen. Zoveel mogelijk proberen we daarom kinderen hun eigen ontwikkelingsgang te laten gaan.

Naast vakken die het denken aanspreken geven we vakken die het sociale en het kunstzinnige in het kind ontwikkelen.
Er zijn kennisvakken zoals rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken zoals schilderen, tekenen, muziek, boetseren en toneel.
Verder zijn er ambachtelijke vakken en bewegingsvakken zoals handvaardigheid, handenarbeid, handwerken, schooltuintjes, gymnastiek, zwemmen en euritmie.
Op deze manier leert het kind zowel met zijn hoofd als met zijn hart als met zijn handen.

Lokatie:
Merwedestraat 41
Tel: 050-5251663
Website: Widar Vrijeschool

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024