de Vuurvogel 

BSO de Vuurvogel

Bij de BSO de Vuurvogel neemt het ritme van het jaar, de seizoenen en jaarfeesten een belangrijke plaats in. Er wordt gewerkt met stamgroepen en mentorschap. Aan de hand van Meervoudige Intelligentie en themagericht werken wordt een rijke leeromgeving aangeboden. Deze programma's geven verdieping en het helpt de pedagogisch medewerkers goed af te stemmen op wat kinderen nodig hebben. Er worden veel activiteiten met de kinderen ondernomen, waarbij ambachtelijke activiteiten niet onbekend zijn.
De BSO is elke dag geopend vanaf 13.00 uur, aansluitend op de schooltijden van de Vrije School. Ook is er de mogelijkheid voor voorschoolse opvang.


Lokatie:
Website

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024