Vrijeschool Assen 

De Vrije school Assen draagt samen met de stichting Koala de zorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De Vrije school Assen is gevestigd in Assen-Oost. Graag laten we u kennis maken met uitdagend onderwijs. Onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Waar staan we voor?

Periodeonderwijs
In de klassen 1 tot en met 6 begint de ochtend met het periodeonderwijs. Je kunt het zien als projecten van 3 à 4 weken, waarin één thema centraal staat. Als de kinderen binnenkomen geven ze de leraar bij de deur een hand. Je wordt gezien voor je de klas in gaat. Het is elke dag weer een ontmoetingsmoment. Daarna wordt er klassikaal een spreuk opgezegd. Het is een moment van verbinden voor kinderen en leerkracht met de wereld en dat wat er op school te doen is. De periode duurt van 8.30 tot 10.45 uur. Gedurende deze tijd werken leerkracht en klas intensief samen aan een thema. In de lagere klassen is de stof gekoppeld aan taal, rekenen en heemkunde. In de vierde klas begint de differentiatie richting de onderwijsgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, maar dan themagericht. Taal speelt gedurende al deze periodes een grote rol. De kinderen verwoorden veelal zelfstandig de stof in hun periodeschrift. Het periodeschrift vervangt in veel gevallen de functie van het leerboek.
Tijdens de periode wordt ook aandacht besteed aan muziek, beweging en kunstzinnig werken. Het vormt een integraal onderdeel van de aanpak.

Hoe leren kinderen?
Elk kind is van nature geinteresseerd in de wereld. Kinderen ondergaan op een dromende en vanzelfsprekende wijze de omgeving. De relatie die het kind met de wereld heeft is dan ook doordrenkt van gevoelens.
Het is de taak van de leraar om bij deze gevoelsmatige beleving aan te sluiten. Het kind wordt door de wijze waarop de stof wordt aangeboden in zijn gevoelswereld aangesproken. Vanuit de verbinding kan dan het inzicht ontstaan.
Dat is het werk van het kind zelf. De leerkracht kan alleen maar aanreiken. Het inzicht is het aha-erlebnis, de vreugde van de ontdekking. Het is geweldig om te zien als het kind bijvoorbeeld het lezen ontdekt en het leesproces op gang komt of in de gaten krijgt hoe een staartdeling werkt.


De klas
Kinderen zijn verschillend. Binnen een klas bestaan grote niveauverschillen. Doordat in het onderwijs naast het cognitieve ruim aandacht wordt besteed aan kunstzinnige, motorische en sociale aspecten krijgt elk kind de gelegenheid om zijn eigen kwaliteiten te ontdekken en te laten zien en, niet onbelangrijk, daarin gewaardeerd te worden. Er is altijd een gebied waar het kind goed in is. Bovendien krijgt het kind de kans om op zijn eigen niveau te presteren zonder dat hieraan direct consequenties verbonden zijn. Het kind krijgt de kans om zich te ontwikkelen. Door de verschillen leren kinderen al heel jong om respect te hebben voor alle mensen.

De vertelstof
Verhalen horen bij de wereld van het kind. Ze voeden de verbeeldingskracht. Via de verhalen leren de kinderen op een bijzondere manier allerlei aspecten van het leven kennen. De verhalen volgen het kind in zijn ontwikkeling. In de eerste klas zijn het de sprookjes die een grote rol spelen. In de tweede klas horen de kinderen fabels en heiligenlegenden. In de derde klas wordt het Oude Testament verteld. In de vierde klas worden de kinderen de wereld van Germaanse mythologie binnengevoerd. In de vijfde maken ze kennis met de grote Griekse verhalen, waaronder de de strijd om Troje en de Odyssee. In de 6e klas betreden ze de wereld van de Romeinse geschiedenis en de grote volksverhalen uit de middeleeuwen.
Verder worden er tijdens de jaarfeesten verhalen verteld. Naast ontwikkelingsstof krijgen de kinderen op deze wijze een belangrijk stuk culturele vorming aangereikt.

Werken met de handen
Handig worden vatten we letterlijk op. Naast het knutselen leren de kinderen vanaf de eerste klas blokfluit spelen. Het ontwikkelt op een bijzondere wijze de fijne motoriek. Daarnaast valt er voor de kinderen veel te beleven aan het gezamenlijk muziek maken. Zeker ook in de hogere klassen, waar een aantal ook de bas-, tenor- en altblokfluit leren bespelen en meerstemmigheid in het samenspelen en samenzingen op een bijjzondere manier gestalte krijgt.
In het NRC-Handelsblad stond het afgelopen jaar een artikel over handwerken. Het vak is uitgestorven in het onderwijs werd er geconstateerd, met uitzondering van de vrijescholen. De kinderen leren in de eerste klas breien, in de tweede haken, in de derde breien ze hun eigen muts, in de vierde volgt het borduren, in de vijfde maken ze een stoffen dier, in de zesde wordt gevilt en maken de kinderen een marionet.

Muziek
Muziek is het dragende element van de school. Het komt overal terug. De kinderen leren uiteindelijk een rijk repertoire aan liederen. Dagelijks wordt er gezongen. Ook door de leerkrachten. Zij oefenen elke ochtend aan hun repertoire. Voor de kinderen in de hogere klassen is er ook een kooruur ingericht. Hier zingen ze meerstemmig. Over de waarde van muziek in het onderwijs is op site van de Stichting Muziekpromotie informatie te vinden.

Contact:
Bezoekadres: Tuinstraat 1 Assen
Postadres: Postbus 611, 9400 AP Assen
telefoon: 0592-309105
e-mail:
website: www.vrijeschoolassen.nl

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024