de Toverlantaarn 

Kindercentrum, dagopvang

Kindercentrum Toverlantaarn biedt antroposofische kinderdagopvang en voor- en naschoolse opvang op 3 locaties. Aan de Merwedestraat (in de Vrije School) halve dagopvang en buitenschoolse opvang, aan de Lauwersstraat en Huygensstraat kinderdagopvang. Meer informatie over de kinderdagopvang vindt u op www.sksg.nl Het kind staat bij ons centraal. Ritme en structuur zijn hierbij de belangrijkste kenmerken. Dit zorgt voor veel rust in de groepen.

Het pedagogisch klimaat
Bij kindercentrum Toverlantaarn wordt met natuurlijke materialen gewerkt. We hechten grote waarde aan de geborgenheid van de kinderen. Er heerst een warme, huiselijke, goede sfeer en kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht. De kinderen zitten in een vaste groep en er zijn vaste professionele pedagogisch medewerkers. Veiligheid, geborgenheid en uitdaging staan voorop. Dit is ook terug te zien in de gezellige aankleding en inrichting van de ruimtes.

Lokatie:
www.parcivalcollege.nl

Meer info

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024