Parcival College 

De vrijeschool, bovenbouw

Worden wie je bent
Ieder mens komt op aarde met een bepaalde opdracht en met een wijze van zijn. Het is een hele kunst om die opdracht te voelen, ervaren, zien of inzien. In het onderwijs streven we een zo gezond mogelijke ontwikkeling van leerlingen na. Een ontwikkeling die voorstaat dat ieder zijn of haar opdracht ´ontdekt´.

In het Parcival College wordt gestreefd naar een ontwikkeling van kinderen en jonge mensen tot zelfstandig oordelende en vrij denkende mensen, die in staat zijn een eigen bijdrage te leveren aan de samenleving van de toekomst. De leerstof is geen doel op zich maar levert een bijdrage aan deze ontwikkeling. Het leerplan is gebaseerd op de antroposofische menskunde waarin verschillende leeftijdsfasen, per jaar en verdeeld over periodes van zeven jaar, worden onderscheiden. In de leerstof worden thema's behandeld die aansluiten bij de ontwikkelingsstap die in een bepaald jaar gedaan wordt. Leerlingen worden door het brede aanbod aangesproken in hun denken, voelen en handelen. Er worden zoveel mogelijk “poorten” naar de wereld geopend zodat de jonge mens zijn eigen wegen en doelstellingen kan vinden en kan worden wie hij wil zijn.

Lokatie:
Merwedestraat 45 en 98, Groningen
Telefoon: 050-5201800
Email:
Website: www.parcivalcollege.nl

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024