De antroposofische Vereniging 

Algemeen

De antroposofische vereniging is een vereniging waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en spreken over de antroposofie. Ook gezamenlijke activiteiten kunnen worden ontplooid. Naast een algemene vereniging die haar centrum in Dornach (Zwitserland) heeft, zijn er landelijke verenigingen en reginonale groepen.

Iedereen die geïnteresseerd is in de antroposofie en dat met anderen wil delen, kan lid worden. Er zijn, behalve het nakomen van de contributie, geen enkele voorwaarden of verplichtingen zoals dogma's, leerstellingen of leefregels die nageleefd moeten worden. Het gaat overal om een vrije ontplooïng van de mens. De antroposofische vereniging is een open toegankelijke vereniging.

Naast de vereniging bestaat er de Vrije hogeschool voor Geesteswetenschap. Hier wordt op verschillende terreinen onderzoek gedaan om de antroposofie inhoudelijk verder te ontwikkelen.

Het lidmaatschap van de antropsofische vereniging kan ook gezien worden als een ondersteuning en het uitbouwen van de antroposofie en de vrije hogeschool in de wereld.

In Nederland is de vereniging opgebouwd uit regionale groepen vaak gebonden aan een stad of een bepaalde streek. Deze groepen hebben vanzelfsprekend verschillende karakters al naar gelang mensen die er in werken, of de groep vormgeven. Er is een centrum in Zeist waar het landelijke bestuur werkt.

In Groningen is naast veel kleinere groepen een ledengroep en een regiogroep actief.

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024