Kinderopvang Koala 

Assen

De locatie Koala hoort sinds 2008 bij . De opvang bij Koala gebeurt volgens de antroposofische principes van Rudolf Steiner.

In de praktijk betekent dit:

Opvoedkunde vanuit antroposofisch perspectief is herkenbaar aan een aantal aspecten die van belang worden geacht voor het jonge kind:

In het pedagogisch werkplan van Koala wordt uitgebreid beschreven wat antroposofische kinderopvang inhoudt. Dit werkplan kunt u opvragen bij de locatiemanager.

Locatie Koala bevindt zich in hetzelfde gebouw als de Vrije School, waarmee op een aantal gebieden wordt samengwerkt.

Meer informatie over deze bijzondere locatie wordt u graag verstrekt door de locatiemanager of door de groepsleiding van Koala.

Contact

Kinderdagopvang Koala
Tuinstraat 3
9404 KK Assen
0592-302909

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024