José Al, Praktijk voor Psychosociale Therapie 

Praktijk voor inzichtgevende therapie en menselijke ontwikkeling

Werkwijze en visie

Het therapeutisch contact is gericht op 'het hier en nu'. Met de reden dat ook het biografisch verleden van een ieder te vinden is in het heden. Het menselijk lichaam lijkt in die zin wel op een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Het verleden schuilt ook in de gedachten, in het voelen, in de ademhaling, motoriek en het gedrag. 'Graven' in het verleden is in die zin dan ook overbodig. Levensvragen en pijn liggen altijd aan de oppervlakte.

Binnen het therapie proces gaat het er niet zozeer om 'een probleem op te lossen'. Uitgangspunt van de therapie is dat we ons richten op de weg naar de oplossing toe in plaats van de oplossing zelf. Een denk- en werkwijze waarbij we onderzoeken wat jou sterke kanten zijn en hoe je die kunt inzetten om dichter bij de kern en oorzaak van het probleem te komen.

Als cliënt maak je een leerproces door; je ontwikkelt of herontdekt de eigen kwaliteiten en valkuilen. De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon. Is onder meer afhankelijk van de aard van de problematiek en je persoonlijke doel van de therapie of coaching. Gemiddeld genomen vraagt de therapie tussen de vijf en tien sessies om een stevige stap voorwaarts te kunnen maken.

Univé, Zorgzaam,VGZ, IZZ, IZA en TRIAS gaan in ieder geval tot vergoeding over, via de aanvullende verzekering. De hoogte van het te vergoeden bedrag is weer per aanvullende polis verschillend.

José Al

José werd in 1968 geboren in Zaandam. Met interesse en enthousiasme heeft zij in het verleden verschillende opleidingen gevolgd. Van 'Sociaal- en Maatschappelijk Werker' tot 'Stress Counselor' en 'Crisis Interventie en Management'. In deze jaren begeleidt zij met warm enthousiasme vanuit de G.G.Z. mensen met een psychiatrische beperking. Zowel in de instelling als in de thuissituatie.

Vanuit de behoefte aan verdieping volgt hierna de opleiding 'Transpersoonlijke Psychotherapie'. Wanneer zij in 2004 afgestudeerd is, kiest zij ervoor zich als zelfstandig therapeut te vestigen. Van hieruit kan zij persoonlijker, meer betrokken en flexibeler te werk gaan.

Inmiddels heeft zij een jarenlange ervaring opgebouwd in het verzorgen van individuele therapie, relatie therapie en gezinsbegeleiding. Als ook individuele- en teamcoaching in het bedrijfsleven, gezondheidszorg en scholen.

Zij heeft passie voor haar vak. In haar werk hecht zij waarde aan betrokkenheid, openheid, het enthousiasmeren van cliënten voor het therapieproces en humor. Haar werkwijze is net als haar mensvisie holistisch van aard: 'Het geheel is meer dan de som der delen'.

Contact

Praktijk voor Psychosociale Therapie
Boermarkeweg 44, Emmen (terrein Scheperziekenhuis)
0591-585248

www.dewegnaarbinnen.nl

print deze pagina...

© Antroposofie in Groningen 2010-2024