Op zoek naar de nieuwe mysteriŽn 

Michaëlsbijeenkomst, georganiseerd door initiatiefgroef De Brug.

Aan het begin van de 20e eeuw bracht Rudolf Steiner de antroposofie in de wereld. Een poging om de aarde een spirituele impuls te geven, verbonden met het denken, het hart en het handelen.

29 september is de dag van de aartsengel Michael, de huidige tijdgeest. Hoe kunnen we in onze tijd bijdragen aan de noodzakelijke spiritualisering van de wereld?

Tijdens de kerstconferentie in 1923 werden de nieuwe mysteriën gegrondvest. Er werd een begin gemaakt met een genezende impuls voor de wereld. Wat houdt dat nu in? Welke beelden hebben we hierover? Hoe kunnen we begrijpen wat deze mysteriën zijn? Hoe kunnen we er vanuit leven en werken? Dat zijn vragen die we op deze bijeenkomst met elkaar willen bespreken.

Ivar Römer houdt een inleiding over het thema. Zie voor meer info het bijgevoegde programma. U bent van harte uitgenodigd. (Wel even aanmelden graag).

uitnodiging michaels bijeenkomst maandag 29 s....pdf

de nieuwe mysterien affiche.pdf

Contact en opgave:

- Carella van den Berg: lochnaar@gmail.com 06 – 23 58 36 62

- Ivar Römer: ivar.romer@gmail.com 06 – 53 34 02 35

[8 september 2014]

reagerenReageren, klik hier...


Studiegroep Filosofie vd Vrijheid 

Op dinsdagavond 9 september gaat deze studiegroep van start.
Onder degenen die zich tot nu toe hebben aangemeld zijn mensen die het boek al vaker gelezen hebben, als ook mensen die dit “altijd nog op hun lijstje hadden staan “ om te doen. Welnu, dit is de kans.

Het adres is Zonland 157, aanvang 20.00 uur, Koffie en thee staan klaar vanaf 7.45 uur.
Ter voorbereiding, kijk hoe ver je in het eerste hoofdstuk komt.

Graag van te voren aanmelden, ofwel per mail: drenth.k@planet.nl

of als er nog vragen zijn per telefoon: 050 526 47 27

[4 augustus 2014]

reagerenReageren, klik hier...


Pinksteren en de Grondsteen 

De grondsteen in ons hart.

Vrijdagavond 6 juni is er een bijeenkomst in Leeuwarden over de grondsteen, de Weihnachtstagung en de relatie met Pinksteren. Deze bijeenkomst staat mede gepland als voorbereiding op een bijeenkomst met kerst ook over deze thema’s, maar is ook zelfstandig te bezoeken.

U bent van harte welkom, maar mocht u belangstelling hebben te komen, graag even een berichtje naar ondergetekende, zodat we een beeld hebben hoeveel mensen er komen. Ook ivm de beschikbare ruimte.

HIeronder vindt u als pdf het programma en een lied.

programma grondsteenbijeenkomst 6 juni.pdf

wesen reiht sich an wesen.pdf


Ivar Römer
Ivar.romer@gmail.com
06-53340235

[31 mei 2014]

reagerenReageren, klik hier...


Open Introgroep: Introductie Antroposofie 

Antroposofie (van het Griekse anthropos “mens” en sophia “wijsheid”) is een spirituele filosofie en occulte wetenschap gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861–1925), die het bestaan beschrijft van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het zintuigvrije denken en het bewustzijn in het algemeen.
Om weer een geheel vernieuwende (levensbeschouwelijke) blik op het leven en de wereld te bieden, zal antroposoof Ivar Römer een introducerende avond over de antroposofie en zijn ervaringen hiermee verzorgen.
Kom je samen met ons meer wijsheid over de mens volgens de leer van Rudolf Steiner vergaren?
Deze zeer interessante open introgroepavond zal plaatsvinden op dinsdag 18 maart, aanvang 20:00 uur aan de Kraneweg. Voorafgaand is er de mogelijkheid om gezellig mee te eten. De maaltijd begint om 18:30 uur en kost maximaal 3 euro. Je kan je tot 12 uur die dag opgeven voor het eten via info@gspweb.nl

GSP Groninger Studenten Platform

[15 maart 2014]

reagerenReageren, klik hier...


 « 123 »