Boeken lenen 

Aan het bezoeken van de bibliotheek en het ter plaatse raadplegen van de collectie zijn geen kosten verbonden.

Wilt u boeken lenen, dan kunt u voor een jaar of een half jaar een abonnement aanschaffen. De termijn kan op elk willekeurig moment ingaan. Bij inschrijving dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Uitleentermijn

De uitleentermijn bedraagt vier weken. Deze kunt u zelf verlengen na inloggen op deze site, of telefonisch of per e-mail, tenzij een titel gereserveerd is voor een andere lener. Verlengen kan tot en met de laatste dag van de uitleentermijn. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete van 10 cent per dag gerekend.

Tijdschriften en naslagwerken worden niet uitgeleend.